شعر۸۲۴

شعر824-هر سحر ناله و زاری کنم پیش صبا تا ز [...]