شعر۱۷۸۶-بوی وصلت‌گر ببالاند دل ناکام را

صحن این‌کاشانه زیر سایه‌گیرد بام را

 طایر آزاد ماگر بال وحشت واکند

 گردباد آیینه سازد حلقه‌های دام را

 دیدن هنگامهٔ هستی شنیدن بیش نیست

 وهم ما تا کی وصال اندیشد این پیغام را

 منعم از نقش نگین جوی خیالی می‌کند

 مفت حسرتها اگر سیراب سازد نام را

 ساقیا امشب چو موج می پریشان دفتریم

 رشتهٔ شیرازه ما ساز خط جام را

 بختگی خواهی به درد بی‌نوایی صبرکن

 آسمان سرسبز دارد میوه‌های خام را

 نیره‌بختی نیز مفت اعتبار زندگی‌ست

 شمع صبح عالم اقبال داند شام را

 موج دریا را به‌ساحل‌همنشینی تهمت‌است

 بیقراران نذر منزل کرده‌اند آرام را

 شعلهٔ ما دورگرد الفت خاکستر است

 دوش وحشت برنتابد جامهٔ احرام را

 شوق می‌بالد به قدر رم نگاهیهای حسن

 ورنه دام دلبری‌کو آهوان رام را

 درچمن هم ازگزند چشم بد ایمن مباش

 پرده زنبوری‌ست آنجا دیده بادام را

چون خط پرگار بیدل منزل ما جاده است

 جستجوهای هوس آغازکرد انجام را

شعر1786

شعر۱۷۸۶

 بهترین و زیباترین اشعار و قطعات فارسی

زیباترین اشعار از دیگر شاعران

زیباترین نوشته ها، بهترین قطعات، دل نوشته ها، سخنان ناب، سخنان بزرگان، بهترین نوشته، دل نوشته، ارزشمندترین سخنان، کلام بزرگان، شعر نو، بهترین شعرها، زیباترین نوشته ها، بهترین قطعات، دل نوشته ها، سخنان ناب، سخنان بزرگان، بهترین نوشته، دل نوشته، ارزشمندترین سخنان، کلام بزرگان، شعر نو، بهترین شعرها، زیباترین نوشته ها، بهترین قطعات، دل نوشته ها، سخنان ناب، سخنان بزرگان، بهترین نوشته، دل نوشته، ارزشمندترین سخنان، کلام بزرگان، شعر نو، بهترین شعرها، زیباترین نوشته ها، بهترین قطعات، دل نوشته ها، سخنان ناب، سخنان بزرگان، بهترین نوشته، دل نوشته، ارزشمندترین سخنان، کلام بزرگان، شعر نو، بهترین شعرها، حافظ، سعدی، مولوی، جامی، نظامی گنجوی، سنایی، هاتف اصفهانی، عطار نیشابوری، خیام، اوحدی، خاقانی شروانی، خواجوی کرمانی، سیف فرغانی، شهریار، شیخ بهایی، صائب تبریزی، عبید زاکانی، عراقی، فروغی بسطامی، فیض کاشانی، محتشم کاشانی، ملک الشعرای بهار، منوچهری، وحشی بافقی، بیدل دهلوی، پروین اعتصامی، فروغ فرخزاد، سهراب سپهری، فریدون مشیری، نیما یوشیج، اخوان ثالت، هوشنگ ابتهاج، رهی معیری، شیخ محمود شبستری، اقبال لاهوری، ایرج میرزا، باباطاهر، ابوسعید ابوالخیر، احمد شاملو، فخرالدین اسعد گرگانی،