شعر۱۷۸۲-پاس کار خود نباشد صاحب تدبیر را

دست بر قید صدا مشعل بود زنجیررا

 نفع زین بازار نتوان برد بی‌جنس فریب

 ای‌که سود اندیشه‌ای سرمایه‌کن تزویر را

 نیست آسان راه بر قصر اجابت یافتن

 احتیاطی کن کمند نالهٔ شبگیر را

 ساده‌دل ازکبر دانش‌، ترش‌رویی می‌کشد

 جوهر اینجا چین ابرو می‌شود شمشیر را

 بینوایی بین‌که در همرازی درس جنون

 سرمه شد بخت سیاهم حلقهٔ زنجیررا

 در بیابان تحیر نم ز چشم ما مخواه

 بی‌نیاز از اشک می‌دان دیده تصویر را

 وعظ مردم غفلت ما را قوی سرمایه‌کرد

 خواب ما افسانه فهمید آن همه تعبیر را

در محبت داغدارکوشش بی‌حاصلم

برق آه من نمی‌سوزد مگرتأثیررا

 نقش هستی سرخط لوح‌خیالی بیش نیست

 هم به چشم بسته باید خواند این تحریررا

 نغمهٔ قانون وحدت بر تو نازش‌شهاکند

 گر به رنگ تار ساز از بم ندانی زیر را

 آنقدریأسم شکست‌آخرکه چون بنیادرنگ

 قطع‌کرد آب وگل من الفت تعمیررا

راست‌بازان‌را زحکم کج‌سرشتان چاره نیست

 باکمان‌، بیدل اطاعت لازم آمد تیر را

شعر1782

شعر۱۷۸۲

 بهترین و زیباترین اشعار و قطعات فارسی

زیباترین اشعار از دیگر شاعران

زیباترین نوشته ها، بهترین قطعات، دل نوشته ها، سخنان ناب، سخنان بزرگان، بهترین نوشته، دل نوشته، ارزشمندترین سخنان، کلام بزرگان، شعر نو، بهترین شعرها، زیباترین نوشته ها، بهترین قطعات، دل نوشته ها، سخنان ناب، سخنان بزرگان، بهترین نوشته، دل نوشته، ارزشمندترین سخنان، کلام بزرگان، شعر نو، بهترین شعرها، زیباترین نوشته ها، بهترین قطعات، دل نوشته ها، سخنان ناب، سخنان بزرگان، بهترین نوشته، دل نوشته، ارزشمندترین سخنان، کلام بزرگان، شعر نو، بهترین شعرها، زیباترین نوشته ها، بهترین قطعات، دل نوشته ها، سخنان ناب، سخنان بزرگان، بهترین نوشته، دل نوشته، ارزشمندترین سخنان، کلام بزرگان، شعر نو، بهترین شعرها، حافظ، سعدی، مولوی، جامی، نظامی گنجوی، سنایی، هاتف اصفهانی، عطار نیشابوری، اوحدی، خاقانی شروانی، خواجوی کرمانی، سیف فرغانی، شهریار، شیخ بهایی، صائب تبریزی، عبید زاکانی، عراقی، فروغی بسطامی، فیض کاشانی، محتشم کاشانی، ملک الشعرای بهار، منوچهری، وحشی بافقی، بیدل دهلوی، پروین اعتصامی، فروغ فرخزاد، سهراب سپهری، فریدون مشیری، نیما یوشیج، اخوان ثالت، هوشنگ ابتهاج، رهی معیری، شیخ محمود شبستری،