شعر۱۷۷۹

شعر۱۷۷۹-آنجا که فشارد مژه‌ام دیدهٔ تر را

پرواز هوس پنبه‌کند آب‌گهر را

 وقت است چوگرداب به سودای خیالت

 ثابت قدم نازکنم گردش سر را

 محوتو ز آغوش تمنا چه‌گشاید

 رنگیست تحیرگل تصویر نظر را

 زین بادیه رفتم‌که به سرچشمهٔ خورشید

 چون سایه بشویم ز جبین‌گرد سفر را

 یارب چه بلا بودکه تردستی ساقی

 بر خرمن مخمور فشاند آتش تر را

 از اشک مجوبید نشان بر مژه من

 کاین رشته ز سستی نکشیده‌ست‌گهر را

 تسلیم همان آینهٔ حسن کمال است

 چون ماه نو ایجادکن از تیغ سپر را

 تاکی چو جرس دل به تپیدن بخراشم

 در ناله‌ام آغوش وداعیست اثر را

 از اشک توان محرم رسوایی ما شد

 شبنم همه‌جا آینه‌دارست سحر را

 چون قافلهٔ عمر به دوش نفسی چند

 رفتیم به جایی‌که خبر نیست خبر را

بیدل چو سحر دم مزن از درد محبت

 تا آنکه نبندی به نفس چاک جگررا

شعر1779

شعر۱۷۷۹

 بهترین و زیباترین اشعار و قطعات فارسی

زیباترین اشعار از دیگر شاعران

زیباترین نوشته ها، بهترین قطعات، دل نوشته ها، سخنان ناب، سخنان بزرگان، بهترین نوشته، دل نوشته، ارزشمندترین سخنان، کلام بزرگان، شعر نو، بهترین شعرها، زیباترین نوشته ها، بهترین قطعات، دل نوشته ها، سخنان ناب، سخنان بزرگان، بهترین نوشته، دل نوشته، ارزشمندترین سخنان، کلام بزرگان، شعر نو، بهترین شعرها، زیباترین نوشته ها، بهترین قطعات، دل نوشته ها، سخنان ناب، سخنان بزرگان، بهترین نوشته، دل نوشته، ارزشمندترین سخنان، کلام بزرگان، شعر نو، بهترین شعرها، زیباترین نوشته ها، بهترین قطعات، دل نوشته ها، سخنان ناب، سخنان بزرگان، بهترین نوشته، دل نوشته، ارزشمندترین سخنان، کلام بزرگان، شعر نو، بهترین شعرها، حافظ، سعدی، مولوی، جامی، نظامی گنجوی، سنایی، هاتف اصفهانی، عطار نیشابوری، اوحدی، خاقانی شروانی، خواجوی کرمانی، سیف فرغانی، شهریار، شیخ بهایی، صائب تبریزی، عبید زاکانی، عراقی، فروغی بسطامی، فیض کاشانی، محتشم کاشانی، ملک الشعرای بهار، منوچهری، وحشی بافقی، بیدل دهلوی، پروین اعتصامی، فروغ فرخزاد، سهراب سپهری، فریدون مشیری، نیما یوشیج، اخوان ثالت، هوشنگ ابتهاج، رهی معیری، شیخ محمود شبستری،

By | ۱۳۹۷-۱-۵ ۱۸:۰۸:۴۳ +۰۴:۳۰ فروردین ۵ام, ۱۳۹۷|بیدل دهلوی, شاعران بزرگ|بدون ديدگاه

About the Author:

زیباترین نوشته ها، بهترین قطعات، دل نوشته ها، سخنان ناب، سخنان بزرگان، بهترين نوشته، دل نوشته، ارزشمندترين سخنان، کلام بزرگان، شعر نو، بهترین شعرها،

ثبت ديدگاه