شعر۱۷۴۵

شعر۱۷۴۵-آخرزفقر بر سر دنیا‌ زدیم پا

خلقی‌ به جاه تکیه زد وما زدیم پا

 فرقی نداشت عز‌ت وخو‌اری‌درین بساط

 بیدارشد غنا به طمع تا زدیم پا

 از اصل‌، دور ماند جهانی به ذوق فرع

 ما هم یک آبگینه به خارا زدیم پا

 عمری‌ست‌ طعمه‌خوار هجوم ندامتیم

 یارب چرا چوموج به دریا زدیم پا

 زین مشت پرکه رهزن آرام‌کس مباد

 برآشیان الفت عنقا زدیم پا

 قدر شکست‌دل نشناسی ستمکشی‌ست

 ما بی‌خبربه ریزه مینا زدیم پا

طی شد به وهم عمرچه دنیا چه‌آخرت

زین یک نفس تپش به‌کجاها زدیم پا

 مژگان بسته سیر دو عالم خیال داشت

 از شوخی نگه به تماشا زدیم پا

 شرم سجود او عرقی چند سازکرد

 کز جبهه سودنی به ثریا زدیم پا

 واماندگی چو موج‌گهر بی‌غنا نبود

 بر عالمی ز آبلهٔ پا زدیم پا

 چون اشک شمع در قدم عجز داشتیم

 لغزیدنی‌که بر همه اعضا زدیم پا

بیدل ز بس سراسراین دشت‌کلفت است

 جزگرد برنخاست به هرجا زدیم پا

شعر1745

شعر۱۷۴۵

 بهترین و زیباترین اشعار و قطعات فارسی

زیباترین اشعار از دیگر شاعران

زیباترین نوشته ها، بهترین قطعات، دل نوشته ها، سخنان ناب، سخنان بزرگان، بهترین نوشته، دل نوشته، ارزشمندترین سخنان، کلام بزرگان، شعر نو، بهترین شعرها، زیباترین نوشته ها، بهترین قطعات، دل نوشته ها، سخنان ناب، سخنان بزرگان، بهترین نوشته، دل نوشته، ارزشمندترین سخنان، کلام بزرگان، شعر نو، بهترین شعرها، زیباترین نوشته ها، بهترین قطعات، دل نوشته ها، سخنان ناب، سخنان بزرگان، بهترین نوشته، دل نوشته، ارزشمندترین سخنان، کلام بزرگان، شعر نو، بهترین شعرها، زیباترین نوشته ها، بهترین قطعات، دل نوشته ها، سخنان ناب، سخنان بزرگان، بهترین نوشته، دل نوشته، ارزشمندترین سخنان، کلام بزرگان، شعر نو، بهترین شعرها، حافظ، سعدی، مولوی، جامی، نظامی گنجوی، سنایی، هاتف اصفهانی، عطار نیشابوری، اوحدی، خاقانی شروانی، خواجوی کرمانی، سیف فرغانی، شهریار، شیخ بهایی، صائب تبریزی، عبید زاکانی، عراقی، فروغی بسطامی، فیض کاشانی، محتشم کاشانی، ملک الشعرای بهار، منوچهری، وحشی بافقی، بیدل دهلوی، پروین اعتصامی، فروغ فرخزاد، سهراب سپهری، فریدون مشیری، نیما یوشیج، اخوان ثالت، هوشنگ ابتهاج، رهی معیری، شیخ محمود شبستری،

By | ۱۳۹۷-۱-۴ ۲۳:۴۳:۳۹ +۰۴:۳۰ فروردین ۴ام, ۱۳۹۷|بیدل دهلوی, شاعران بزرگ|بدون ديدگاه

About the Author:

زیباترین نوشته ها، بهترین قطعات، دل نوشته ها، سخنان ناب، سخنان بزرگان، بهترين نوشته، دل نوشته، ارزشمندترين سخنان، کلام بزرگان، شعر نو، بهترین شعرها،

ثبت ديدگاه