شعر۱۶۸۵

شعر۱۶۸۵

شعر۱۶۸۵-سر مقصود را مراقبه کن!

نقد اوقات را محاسبه کن!

باش در هر نظر ز اهل شعور!

که به غفلت گذشته یا به حضور!

هر چه جز حق ز لوح دل بتراش!

بگذر از خلق و، جمله حق را باش!

رخت همت به خطهٔ جان کش

بر رخ غیر، خط نسیان کش!

در همه شغل باش واقف دل!

تا نگردی ز شغل دل غافل!

دل تو بیضه‌ای‌ست ناسوتی

حامل شاهباز لاهوتی

گر ازو تربیت نگیری باز

آید آن شاهباز در پرواز

ور تو در تربیت کنی تقصیر

گردد از این و آن فسادپذیر

تربیت چیست؟ آنکه بی گه و گاه

داری‌اش از نظر به غیر نگاه

بگسلی خویش از هوا و هوس

روی او در خدای داری و بس!

شعر1685

شعر۱۶۸۵

 بهترین و زیباترین اشعار و قطعات فارسی

زیباترین اشعار از دیگر شاعران

زیباترین نوشته ها، بهترین قطعات، دل نوشته ها، سخنان ناب، سخنان بزرگان، بهترین نوشته، دل نوشته، ارزشمندترین سخنان، کلام بزرگان، شعر نو، بهترین شعرها، زیباترین نوشته ها، بهترین قطعات، دل نوشته ها، سخنان ناب، سخنان بزرگان، بهترین نوشته، دل نوشته، ارزشمندترین سخنان، کلام بزرگان، شعر نو، بهترین شعرها، زیباترین نوشته ها، بهترین قطعات، دل نوشته ها، سخنان ناب، سخنان بزرگان، بهترین نوشته، دل نوشته، ارزشمندترین سخنان، کلام بزرگان، شعر نو، بهترین شعرها، زیباترین نوشته ها، بهترین قطعات، دل نوشته ها، سخنان ناب، سخنان بزرگان، بهترین نوشته، دل نوشته، ارزشمندترین سخنان، کلام بزرگان، شعر نو، بهترین شعرها

By | ۱۳۹۶-۱۱-۱۹ ۱۸:۱۲:۲۱ +۰۳:۳۰ بهمن ۱۹ام, ۱۳۹۶|جامی, شاعران بزرگ|بدون ديدگاه

About the Author:

زیباترین نوشته ها، بهترین قطعات، دل نوشته ها، سخنان ناب، سخنان بزرگان، بهترين نوشته، دل نوشته، ارزشمندترين سخنان، کلام بزرگان، شعر نو، بهترین شعرها،

ثبت ديدگاه