شعر۸۳۷-بر من، ای دل، بند جان نتوان نهاد

     شور در دیوانگان نتوان نهاد

های و هویی در فلک نتوان فکند

شر و شوری در جهان نتوان نهاد

چون پریشانی سر زلفت کند

    سلسله بر پای جان نتوان نهاد

چون خرابی چشم مستت می‌کند

       جرم بر دور زمان نتوان نهاد

عشق تو مهمان و ما را هیچ نه

     هیچ پیش میهمان نتوان نهاد

نیم جانی پیش او نتوان کشید

 پیش سیمرغ استخوان نتوان نهاد

گرچه گه‌گه وعدهٔ وصلم دهد

     غمزهٔ تو، دل بر آن نتوان نهاد

گویمت: بوسی به جانی، گوییم:

       بر لبم لب رایگان نتوان نهاد

بر سر خوان لبت، خود بی‌جگر

لقمه‌ای خوش در دهان نتوان نهاد

بر دلم بار غمت چندین منه

       برکهی کوه گران نتوان نهاد

شب در دل می‌زدم، مهر تو گفت:

          زود پابر آسمان نتوان نهاد

تا تو را در دل هوای جان بود

         پای بر آب روان نتوان نهاد

تات وجهی روشن است، این هفت‌خوان

        پیش تو بس، هشت خوان نتوان نهاد

ور عراقی محرم این حرف نیست

         راز با او در میان نتوان نهاد

شعر837

شعر۸۳۷

 بهترین و زیباترین اشعار و قطعات فارسی

زیباترین اشعار از دیگر شاعران

زیباترین نوشته ها، بهترین قطعات، دل نوشته ها، سخنان ناب، سخنان بزرگان، بهترین نوشته، دل نوشته، ارزشمندترین سخنان، کلام بزرگان، شعر نو، بهترین شعرها، زیباترین نوشته ها، بهترین قطعات، دل نوشته ها، سخنان ناب، سخنان بزرگان، بهترین نوشته، دل نوشته، ارزشمندترین سخنان، کلام بزرگان، شعر نو، بهترین شعرها، زیباترین نوشته ها، بهترین قطعات، دل نوشته ها، سخنان ناب، سخنان بزرگان، بهترین نوشته، دل نوشته، ارزشمندترین سخنان، کلام بزرگان، شعر نو، بهترین شعرها، زیباترین نوشته ها، بهترین قطعات، دل نوشته ها، سخنان ناب، سخنان بزرگان، بهترین نوشته، دل نوشته، ارزشمندترین سخنان، کلام بزرگان، شعر نو، بهترین شعرها