شانس۱۴۸-حمید مصدق

 

دیدم صدای هلهله هایی که آشنا

 می خواندم به جاده پیکار زندگی

 گفتم نفیر نی لبک من

آواز مردم است

گفتم که واژههای تراویده از وجود

 دمساز مردم است

 اما

 این گوژپشت رنج کشیده

یعنی من

 این ز خویش بریده

آ?ا ز نو ترانه از یاد رفته را

آغاز می کند ؟

این مرغ پر شکسته به کنج قفس اسیر

 ایا دوباره از قفس سرد عمر سوز

پرواز می کند؟

شانس148

شانس۱۴۸

   بهترین و زیباترین اشعار و قطعات فارسی

زیباترین اشعار از دیگر شاعران

زیباترین نوشته ها، بهترین قطعات، دل نوشته ها، سخنان ناب، سخنان بزرگان، بهترین نوشته، دل نوشته، ارزشمندترین سخنان، کلام بزرگان، شعر نو، بهترین شعرها، زیباترین نوشته ها، بهترین قطعات، دل نوشته ها، سخنان ناب، سخنان بزرگان، بهترین نوشته، دل نوشته، ارزشمندترین سخنان، کلام بزرگان، شعر نو، بهترین شعرها، زیباترین نوشته ها، بهترین قطعات، دل نوشته ها، سخنان ناب، سخنان بزرگان، بهترین نوشته، دل نوشته، ارزشمندترین سخنان، کلام بزرگان، شعر نو، بهترین شعرها،